แนะนำข้อมูลที่น่าสนใจ

image
ชมข้อมูล

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

image
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครู ผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดพะเยา
image
คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยชุมชน ม.พะเยา ลงพื้นที่ส่งเสริมสุขอนามัยในโรงเรียน
image
คณะทำงานกำกับ และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเขตตรวจราชการที่ 16 สำหรับรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ลงพื้นที่จังหวัดพะเยา ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณฯ ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี
image
จังหวัดพะเยา มอบเงินพระราชทานสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัย จมน้ำเสียชีวิต
image
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยาครั้งที่ 12/2565
image
เทศบาลตำบลบ้านต๋อม จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
image
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา จัดพิธี ส่งมอบฝายให้ชุมชน ภายใต้โครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราว สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน มอบ ส.ป.ก. 4-01 แก่เกษตรกรในพื้นที่ด้วย
image
จังหวัดพะเยา ออกประกาศ เรื่อง การเดินทางเข้า-ออกของประชาชน ผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก
image
จังหวัดพะเยา มอบโล่เกียรติคุณ เข็มกลัดเกียรติคุณ และเงินสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป
image
จังหวัดพะเยา กิจกรรมเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน 2565
image
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา เชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันเรือพายในกว๊านพะเยา ในโครงการ 1 จังหวัด 1 Sport Event
image
สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโควิด19 ระดับจังหวัด ให้ศูนย์ปฏิบัติการฯ ระดับอำเภอดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ดีขึ้น รวมระยะเวลา 2 ปี 8 เดือน การเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน ทำให้มีข้อสั่งการชัดเจน มีมาตรการหลากหลาย ย้ำหลังปิดศูนย์ฯ โรงพยาบาลทุกแห่ง พร้อมปฏิบัติตามเกณฑ์ UCEP Plus ใหม่ รักษาทุกที่เฉพาะผู้ป่วย “โควิด” อาการวิกฤตสีแดง

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

ข่าวสารแนะนำ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

image
image
image
image