พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาชีพ เพื่อการจัดการดูแลสุขภาวะของผู้สูงอายุ และประชาชนจังหวัดพะเยา

วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาชีพ โดยเป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง วิสาหกิจชุมชนพาเยาว์ หลั่นล้าอีโคโนมี่ กับ หน่วยงานราชการ องค์กรภาคเอกชน และเครือข่ายภาคประชาสังคม รวมจำนวน 15 หน่วยงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดการดูแลสุขภาวะของผู้สูงอายุ และประชาชนในจังหวัดพะเยา สร้างสรรค์องค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสูง ในลักษณะบูรณาการหุ้นส่วนทางด้านประชาสังคมสู่ความเป็นเลิศ ทางวิชาชีพบริการชุมชนและสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมกับทุกชีวิต


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar