หล่ากาชาดจังหวัดพะเยา จัดโครงการ ทำดีเพื่อพ่อ บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 6 ธ.ค.2566 นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการ ทำดีเพื่อพ่อ บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ร่วมกับโรงพยาบาลพะเยา จัดขึ้น ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเผยแพร่ พระเกียรติคุณ ของพระองค์ท่าน ให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ และร่วมสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อสร้างจิตสำนึก ให้กับประขาชนทุกหมู่เหล่า ในพื้นที่จังหวัดพะเยา เป็นผู้มีจิตอาสา ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เเละจะได้นำโลหิตสำรอง ไว้สำหรับผู้ป่วย หรือผู้บาดเจ็บที่ต้องการโลหิต ในการช่วยชีวิตอย่างทันท่วงที และนอกจากจะนำโลหิต ที่ได้เก็บเข้าคลังโลหิต เพื่อไว้ใช้กับผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด เสียเลือดมากแล้ว ยังเป็นการเตรียมเก็บโลหิต ที่ได้ไว้ใช้กับผู้ป่วยอุบัติเหตุ ซึ่งมักจะขาดแคลนไม่เพียงพอต่อผู้ป่วยเป็นประจำทุกปีโดยมีเป้าหมาย เป็นข้าราชการ และประชาชนทั่วไป จำนวน 200 คน

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่สำคัญ คือ การรับบริจาคดวงตา และอวัยวะ เหล่ากาชาดจังหวัดพะเยาได้รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้มีการบริจาคดวงตาและอวัยวะ เน้นการขยายผลไปยังพื้นที่ ภายในจังหวัดพะเยา ผลที่ได้รับ คือ ประชาชนทั่วไปรับทราบ เรื่องคุณค่าและ

ประโยชน์ ในการบริจาคดวงตาและอวัยวะ ในวันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ได้จัดตั้งจุดรับบริจาคดวงตา และอวัยวะ เพื่อให้ผู้บริจาคได้สร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ให้แก่ผู้ที่จากไป และมอบชีวิตใหม่แก่เพื่อนมนุษย์ ที่กำลังต้องการความช่วยเหลือ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar