จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ชันวาคม 2566

วันที่ 5 ธ.ค.2566 เวลา 10.00 น. นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ชันวาคม 2566 ซึ่งจังหวัดพะเยา โดย ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดพะเยา ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสา พระราชทาน อำเภอเมืองพะเยา จัดขึ้น ณ บริเวณลานหน้าศาลาปฏิบัติธรรม วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดี ความสามัคคี เสียสละ และอุทิศตน

โดยได้ร่วมกันบำเพ็ญ สาธารณประโยชน์ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนโดยรอบวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง ให้สะอาดเรียบร้อย โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพะเยาร่วมในกิจกรรมดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar