จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

นที่ 5 ธันวาคม 2566 นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานนำข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพะเยา ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 89 รูป และเป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ที่ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

โดยมีนายเทวา ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพะเยาร่วมในพิธี ทั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายราชสดุดี แด่พระองค์พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองแก่ประชาชนและประเทศไทย พระราชทานโครงการทั้งด้านการแพทย์ สาธารณสุข การเกษตร การชลประทาน การพัฒนาที่ดิน การศึกษา พระพุทธศาสนา สังคมวัฒนธรรม การคมนาคม ทั้งยังทรงขจัดปัญหาทุกข์ยากของประชาชนตลอดจนเศรษฐกิจ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรในชนบท ได้ทรงพระราชทานแนวทางการดำรงชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar