ม.พะเยา จัดกิจกรรมสภากาแฟสัญจร (เครือข่ายสื่อมวลชนและผู้นำชุมชน) ครั้งที่ 1

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกองกลาง งานสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมสภากาแฟสัญจร (เครือข่ายสื่อมวลชนและผู้นำชุมชน) ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการเครือข่ายป ระชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ร้าน Happy Garden Coffee ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา โดยมี ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต พร้อมพร้อมคณะผู้บริหาร ม.พะเยา ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา สื่อมวลชนในจังหวัดพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างสื่อมวลชน ผู้นำชุมชน และผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นเวทีพบปะพูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการ พัฒนามหาวิทยาลัย และชุมซนโดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ