จ.พะเยา รับรางวัลเกียรติยศ คก.แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 น. นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมรับรางวัลเกียรติยศ ในพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน และมอบเงินรายได้เพื่อนำเข้ากองทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และบัญชีแสงนำใจไทยทั้งชาติฯ ระดับจังหวัด โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ หัวข้อ คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ” หัวข้อ คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค ระหว่างวันที่ 24-29 ตุลาคม 2566 ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยและได้รับความร่วมมือจาก 5 กระทรวงหลักคือกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการขับเคลื่อนกิจกรรมใน 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ จังหวัดพะเยา ได้รับโล่รางวัลเกียรติยศ อันดับ 2 จากคุณณณัฏฐ์ หงษ์ชูเวช ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการแข่งขันออกกำลังกายสะสมแคลอรีในกลุ่มจังหวัด อื่น ๆ 61 จังหวัด ผ่านแอปพลิเคชัน Calories Credit Challenge ประเภทจำนวนสะสมแคลอรีสูงสุด นับจากแคลอรี่ของ CCC Member ที่มีการออกกำลังกายสะสมแคลอรี่อย่างสม่ำเสมอ ไม่น้อยกว่า 3 วันต่อสัปดาห์และไม่น้อยกว่า 30 นาทีต่อครั้ง ซึ่งจังหวัดพะเยา ได้เริ่มจัดกิจกรรมดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม ถึง 31 สิงหาคม 2566 ภายใต้แนวคิด (มาเต๊อะหมู่เฮา จาวพะเยา จวนฮ่วมนับแคล BY CCC)


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ