รมว.เกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่หน่วยงานในสังกัดฯ และหน่วยงานในพื้นที่ ในการพัฒนาจังหวัดพะเยา

วันที่ 4 พ.ย.2566 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารกรมต่างๆในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาที่สโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา เพื่อประชุมร่วมกับผู้บริหารจังหวัดพะเยา ซึ่งประกอบด้วย นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายเทวา ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ปลัดจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อร่วมหาแนวทางในการพัฒนาจังหวัดพะเยา ทั้ง 9 อำเภอให้เป็นรูปธรรม ทั้งโครงการสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ ที่ดินทำกิน และอาชีพของชาวพะเยา โดยให้ความสำคัญกันเรื่องที่ดินทำกิน และแหล่งน้ำ รวมถึงนโยบายต่างๆที่เคยหาเสียงไว้ก่อนหน้านี้

โดยก่อน การประชุมร่วมกันส่วนราชการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ย้ำฝากมายังพี่น้องชาวนาเรื่องมาตรการในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวนาปีนี้ โดยระบุว่า การประชุม กขช.จะมีการแทรกแซงราคา โดยการชะลอการจำหน่ายข้าว รัฐบาลจะดูแลในอัตรา ตันละ 1,500 บาท หากเก็บไว้ที่ยุ้งฉางของตนเอง รัฐจะดูแลให้ตันละ 1,500 บาท หรือจะขายให้กับสหกรณ์ก็ได้ ซึ่งสหกรณ์จะรับซื้อข้าวแพงกว่าตลาดตันละ 200-500 บาท โดยรัฐจะจ่ายค่ารักษาข้าวตันละ 1,000 บาทให้กับทางสหกรณ์ ส่วนเกษตรกร จะได้รับตันละ 500 บาท รวมแล้วเกษตรกรจะได้รับการช่วยเหลือเฉลี่ยตันละ 1,000 บาท ส่วนค่าเก็บเกี่ยวนั้นไม่มี จะเป็นในส่วนของค่าบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพข้าว ไร่ละ 1,000 บาท ซึ่งจะนำเข้าที่ประชุม กขช.ต้นเดือนธันวาคมนี้ และจะจ่ายเงินได้ก่อนปีใหม่นี้อย่างแน่นอน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ