จังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ อ.เชียงคำ ช่วยเหลือแรงงานกลับจากอิสราเอล

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธานคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือแรงงานและติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในรัฐอิสราเอลจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นางสาวกมลวรรณ บุญยืน แรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยา สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพะเยา สนง.เกษตรจังหวัดพะเยา สนง.สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ และอาสาสมัครแรงงาน บูรณาการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ ด้านสิทธิประโยชน์และเยี่ยมให้กำลังใจแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศอิสราเอล จำนวน 60 ราย ทั้งนี้ นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เน้นย้ำให้แรงงานไทยในอิสราเอล เดินทางกลับประเทศไทยเป็นการด่วน เนื่องจากสถานการณ์การสู้รบยังคงน่าเป็นห่วง และมีทีท่าว่าจะขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น เพื่อความปลอดภัยกับตัวแรงงานเอง

จากการลงพื้นที่อำเภอเชียงคำ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยา ได้ให้คำแนะนำ ปรึกษา รับคำร้องสิทธิประโยชน์ อาทิ สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา รับคำร้องขอรับค่าตั๋วเครื่องบินกรณีซื้อตั๋วกลับเอง และเงินค่าจ้างค้างจ่าย/ปิซูอิม จำนวน 31 ราย สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา แนะนำสิทธิประโยชน์เงินกองทุนช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ จำนวน 35 ราย และพบครอบครัวแรงงานที่แจ้งว่าแรงงานประสงค์เดินทางกลับ จำนวน 3 ราย และไม่ประสงค์เดินทางกลับ จำนวน 7 ราย ณ องค์การบริการส่วนตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ