จังหวัดพะเยา ประชุม เตรียมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิวิวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จฯ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดพะเยา

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมมนูยอดปัญญา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมืองพะเยา นายเทวา ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้รับมอบหมายจากนายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ในการเป็นประธาน ประชุม เตรียมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิวิวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จฯ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดพะเยา พร้อมทั้ง ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE ในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมืองพะเยา

โดยการประชุมในครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่งานในพระองค์ สำนักพระราชวัง พร้อมด้วย ปลัดจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมการรับเสด็จให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ