ประกาศห้ามประชาชนเข้าไปในพื้นที่ทำการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริงฯ วันที่ 4 กันยายน 2566

ประกาศ ห้ามเข้าพื้นที่ทำการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง บริเวณสนามยิงปืนบ้านห้วยบง ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ประกาศเรื่อง ห้ามประชาชนเข้าพื้นที่ทำการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง บริเวณสนามยิงปืนบ้านห้วยบง ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เนื่องด้วยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 จะทำการฝึกยิงปืนประจำปี 2566 ซึ่งเป็นการฝึกตามวงรอบประจำปี ในวันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 15.00 น. โดยมีพื้นที่กระสุนตกบริเวณกิ่วไร่ ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ทั้งนี้ จึงขอแจ้งให้ประชาชนทราบ เรื่อง ห้ามประชาชนเข้าพื้นที่บริเวณสนามยิงปืนบ้านห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ในวันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 15.00 น. เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายยุทธการและการฝึก โทรศํพท์ 0 5443 1588


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar