แขวงทางทางหลวงพะเยา ประกาศติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรแบบอัจฉริยะฯ

 

แขวงทางหลวงพะเยา ติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรแบบอัจฉริยะเป็นรูปแบบการควบคุมสัญญาณไฟจราจร ที่มีการใช้กล้องเซนเซอร์ตรวจจับปริมาณการจราจรแบบเรียลไทม์ทุกทิศทาง มาประมวลผลเพื่อบริหารจัดการบริเวณทางแยก ให้เกิดความคล่องตัวและมีปริมาณจราจรสะสมน้อยที่สุด

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ แขวงทางหลวงพะเยา โทรศัพท์ 0-5443-1076


ไฟล์เอกสารประกอบ
สัญญาณจราจร.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar