คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพะเยา (ก.ธ.จ.พะเยา) กำหนดประชุม ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 14 กันยายน 2566

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 16 (นายพิฆเนศ ต๊ะปวง) ในฐานะประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหัดพะเยา ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ. พะเยา) ครั้งที่ 2/2566 พร้อมทั้งลงพื้นที่สอดส่องโครงการ ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2566 ณ โครงการขุดลอกกว๊านพะเยา ตำบลบ้านต๋อม บ้านสาง บ้านตุ่น แม่ใส เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ณ จุดบ้านสันหนองเหนียว ตำบลบ้านต๋อม และติดตามประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพะเยาฯ ณ ศาลากลางจังหวัดพะเยา

รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้


ไฟล์เอกสารประกอบ
IMG_20230907_0004_NEW.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar