สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ วันที่ 17 ก.ค. 66 : รายละเอียด คลิ๊ก ❗

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีการขายทอดตลาด กำหนดดูสภาพพัสดุครุภัณฑ์ที่จะขายทอดตลาดในวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ สนง.ธนารักษ์พื้นที่พะเยา และดำเนินการขายทอดตลาด ณ สนง.ธนารักษ์พื้นที่พะเยา วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 โดยวิธีประมูลด้วยวาจา โดยจะประมูลเป็นราคารวมในคราวเดียวกันต่อหน้าคณะกรรมการขายทอดตลาด เริ่มลงทะเบียน 09.00 น. เริ่มประมูลเวลา 10.30 น. รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา โทรศัพท์ 0 5444 9512 ต่อ 101 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ธนารักษ์.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar