วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เปิดรับสมัคร 1-18 ต.ค. 2566

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการ โดยวิธีตกลงราคาเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

- เพศชายอายุไม่ต่ำกว่า 25 – 50 ปี

- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือมีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าที่กำหนดแต่มีประสบการณ์และมีความชำนาญ

- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์รับจ้างหรือรถยนต์ส่วนบุคคล และมีประสบการณ์ในการขับรถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปี

- ต้องไม่เป็นโรคต้องห้าม ดังนี้

- โรคติดยาเสพติดให้โทษ

- โรคพิษสุราเรื้อรัง

- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความซื่อสัตย์สุจริตตรงต่อเวลา มนุษยสัมพันธ์ดี มีความคล่องตัว

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคลากร ฝ่ายบริหาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ตั้งแต่วันที่ 1 - 18 ตุลาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 054-431779 ต่อ 116 หรือทาง www.bcnpy.ac.th 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar