เหล่ากาชาด จ.พะเยา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการฯ ตำแหน่ง จนท.ปฎิบัติงานทั่วไป สำหรับ (ผู้พิการ) เปิดรับสมัคร 15-22 ก.ย. 66

ประชาสัมพันธ์ "งานคนพิการ"

 เหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการของสมาคมธนาคารไทย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๕๒๐ บาท

คุณสมบัติทั่วไป

✅ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์

✅ จบการศึกษาประถมศึกษาปีที่ ๖ ถึง ปริญญาตรีทุกสาขา

✅ คนพิการทุกประเภท (และต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการ)

✅ มีทักษะและความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ เช่น MS Office และ INTERNET เป็นต้น

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้สนใจยื่นสมัครด้วยตนเอง  ตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ (ในวันและเวลาราชการ) ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา เลขที่ ๙๙/๒๑ หมู่ ๑๑ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร.๐๕๔-๔๘๒๒๙๘ , ๐๘๙-๘๕๐๙๔๒๒


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar